Pabiručiams.lt

Privatumo politika, naudojimosi sąlygos

UAB Baifoteka įmonei priklausančioje Pabiručiams.lt svetainėje yra renkami ir valdomi jūsų asmeniniai duomenys.

Ši Privatumo politika išaiškina, kaip Pabiručiams.lt naudoja jūsų
asmeninius duomenis bei pateikia priežastis jūsų asmeninių duomenų
rinkimui. Dėl to, prieš naršant Pabiručiams.lt svetainėje, perskaitykite
šį dokumentą.

Mes užtikriname jūsų asmeninių duomenų saugumą ir konfidencialumą.

Asmeniniai duomenys, kuriuos renkame:

Kuomet naršote Pabiruciams.lt, automatiškai renkame tam tikrą
informaciją apie jūsų įrenginį – naršyklė, IP adresas, laiko juosta ir
jūsų įrenginio slapukai. Taip pat renkame statistinius duomenis apie
naršymą svetainėje: puslapiai, kuriuose apsilankote; produktai, kuriuos
peržiūrite bei kita svetainės naršymo informacija. Šią automatiškai
renkamą informaciją vadiname „Įrenginio informacija”. Taip pat, galime
rinkti asmeninius duomenis, kuriuos jūs mums suteikiate (vardas,
pavardė, adresas, mokėjimo informacija ir t.t.) sukurdami paskyrą mūsų
svetainėje.

Kodėl renkame jūsų duomenis?

Jūsų duomenų saugumas mums yra ypatingai svarbus, dėl to renkame ir
valdome tik būtiniausius jūsų asmeninius duomenis, be kurių negalėtume
užtikrinti sklandaus svetainės veikimo. Automatiškai renkami duomenys
yra naudojami svetainės analitikoje. Tačiau užtikriname, kad
statistinėje informacijoje neįmanoma atpažinti konkrečių vartotojų
tapatybės.

Galite apsilankyti mūsų svetainėje, nesuteikdami jokios informacijos,
kuria būtų galima identifikuoti jūsų asmens tapatybę. Tačiau, jeigu
norėsite pasinaudoti mūsų svetainės funkcijomis, arba norėsite gauti
mūsų naujienlaiškį, supildysite mūsų kontaktinę formą, suteiksite mums
savo asmeninius duomenis: el. pašto adresą, vardą, pavardę, gyvenamosios
vietos informaciją, telefono numerį. Turite pasirinkimą nesuteikti mums
savo asmeninių duomenų, tačiau tokiu atveju negalėsite naudotis dauguma
svetainės teikiamų funkcijų. Svetainės lankytojai, nežinantys, kokią
informaciją privalome rinkti gali susisiekti su mumis el. paštu
info@pabiruciams.lt

Jūsų teisės:

Jeigu esate europietis, jūs turite įvairias teises, susijusias su jūsų asmens duomenų apsauga:

  • Teisė būti informuotam.
  • Teisė gauti savo informaciją, kurią mes tvarkome.
  • Teisė taisyti netikslią ar neteisingą informaciją apie jus.
  • Teisė ištrinti visus duomenis apie jus.
  • Teisė apriboti duomenų tvarkymą.
  • Teisė perkelti visus surinktus duomenis apie jus kitam valdytojui.
  • Teisė paprieštarauti asmens duomenų tvarkymui.
  • Teisės, susijusios su automatinių duomenų valdymu.

Jeigu norite daugiau informacijos, susisiekite su mumis pasinaudoję žemiau pateikta kontaktine informacija.

Perspėjame, kad valdome Europos gyventojų asmeninius duomenis,
norėdami išpildyti jūsų užsakymus arba kitaip įgyvendinti tikslus,
išvardintus dokumento pradžioje. Atkreipkite dėmesį, kad jūsų duomenys
gali būti perkelti už Europos ribų (pavyzdžiui į Kanalą ar JAV).

Nuorodos į kitas svetaines:

Mūsų svetainėje gali būti kitų svetainių, kurių mes nevaldome,
nuorodos. Pažymime, kad mes nesame atsakingi už kitų svetainių ar
trečiųjų šalių asmeninių duomenų rinkimo procesus. Palikus mūsų
svetainę, rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių svetainių privatumo
politikas.

Duomenų apsauga:

Jūsų asmeninių duomenų apsaugai pasitelkiame aukščiausios kokybės
serverius, kurią gali pasiekti tik įgalioti asmenys. Mes reguliariai
stebime savo sistemas, norėdami nustatyti, ar nėra kokių nors silpnų
vietų ar apsaugos atakų, kurių metu galėtų nukentėti jūsų asmeniniai
duomenys. Nepaisant to, negarantuojame absoliutaus jūsų asmeninių
duomenų saugumo.

Duomenų atskleidimas:

Įstatymo numatyta tvarka, pasiliekame teisę atskleisti jūsų
asmeninius duomenis, jei reiktų apginti savo teises, savo ir aplinkinių
saugumą, ištirti nusikaltimą arba atsakyti į vyriausybės prašymą
atskleisti jūsų asmeninius duomenis.

Kontaktinė informacija:

Jeigu norite gauti daugiau informacijos apie šią privatumo politiką
arba apie jūsų asmeninius duomenis, kreipkitės į mus el. paštu
info@pabiruciams.lt

NAUDOJIMOSI SĄLYGOS

1.1. Pabiručiams.lt suteikia Klientams virtualią erdvę, t. y.
Svetainę, kurioje Klientai turi galimybę paskelbti savo skelbimus apie
siūlomas ar ieškomas prekes ar paslaugas (toliau – Skelbimai),
skaityti Skelbimus, ieškoti Skelbimų, rašyti po Skelbimais komentarus ir
tiesiogines žinutes bei naudotis kitomis Paslaugomis.
1.2. Klientų keliami Skelbimai Svetainėje yra aiškiai atskirti:
Privačių klientų Skelbimai yra pažymėti „Privatus“
kontaktų skiltyje, o Verslininkų skelbimai yra pažymėti „Juridinis asmuo“.
1.3. Klientas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne
Pabiručiams.lt, yra atsakingas už visą Turinį, kurį gauna, siunčia ar bet
kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine ir (ar)
Paslaugomis. Turinys šiose Taisyklėse reiškia Skelbimą, o taip pat visą
ir bet kokią informaciją, įskaitant duomenis, duomenų bazes, simbolius,
tekstą, fotografijas, paveikslėlius, video medžiagą, dokumentus,
komentarus, žinutes, bet tuo neapsiribojant, kurią Klientas pateikia,
gauna, saugo, siunčia, priima ar perduoda naudodamasis Paslaugomis ir
(ar) Svetaine (toliau – Turinys).
1.4. Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog Pabiručiams.lt
nekontroliuoja kitų Svetainės naudotojų, lankytojų ar trečiųjų šalių
Turinio, kurį Klientas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti
naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis, todėl Pabiručiams.lt nebus atsakingas
dėl tokio Turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės.
1.5. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Pabiručiams.lt turi
teisę, tačiau ne pareigą, savo nuožiūra tikrinti Kliento gaunamą ir
perduodamą Turinį, siekiant aptikti Pabiručiams.lt nepageidaujamu ar
pažeidžiančiu šias Taisykles pripažįstamą Turinį, o tokį Turinį aptikus –
jį šalinti ar blokuoti tokio Turinio bet kokį perdavimą.
1.6. Pabiručiams.lt jokiu būdu nedalyvaus pirkimo-pardavimo ar
kitokiuose su Svetainėje siūlomomis prekėmis ir (ar) paslaugomis ar
Skelbimais susijusiuose sandoriuose tarp Klientų (nei kaip tarpininkas,
įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip). Pabiručiams.lt nebus Kliento
agentu, atstovu, tarpininku ir kt.
1.7. Bet koks informacijos paskelbimas ir (ar) padarymas viešai
prieinama Svetainėje nėra laikoma Pabiručiams.lt pasiūlymu (oferta) sudaryti
sandorį.
1.8. Kliento sudaryta Sutartis dėl Skelbimo patalpinimo
Svetainėje yra terminuota, priklausomai nuo Skelbimo kategorijos. Anksčiau nutraukti sutartį Klientas gali savo iniciatyva
ištrindamas Skelbimą, tačiau pinigai už neišnaudotą Skelbimo talpinimo
laiką nebus grąžinami.
1.9. Visi pranešimai ir informacija tarp Kliento ir Pabiručiams.lt
bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis adresais, nurodytais šiose
Taisyklėse arba Svetainėje, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip.

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir visą jos
turinį ir duomenų bazę, įskaitant autorių teises, pramoninės
intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, know-how,
komercines ir gamybines paslaptis, priklauso Pabiručiams.lt arba Pabiručiams.lt
teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra
saugomos. Joks Svetainėje esantis Turinys ar kitokia informacija negali
būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be
išankstinio raštiško Pabiručiams.lt sutikimo.